SONAX Tekoči vosek spray za kolo 300ml

11,99 €
  • SONAX Tekoči vosek spray za kolo 300ml
SONAX Tekoči vosek spray za kolo 300ml

Podrobnosti oglasa:

Opombe prodajalca:

Tekoči vosek Bike dolgotrajno ščiti kovinske, lakirane in barvne dele ter dele iz karbonskih vlaken pred vremenskimi vplivi in ostalimi zunanjimi dejavniki. Po nanosu se na površini ustvari zaščiti sloj ter s tem zmanjša oprijemanje prahu in umazanije. Vosek je primeren tudi za 2-kolesa.

Tehnične podrobnosti:

Količina: 300 ml

NEVARNO

H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315 Povzroča draženje kože.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P261 Ne vdihavati razpršila.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezracevanem prostoru.
P280 Nositi zašcitne rokavice.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/…
P410+P412 Zašcititi pred soncno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Vsebuje: ogljikovodiki, C9-C10, n- alkani, Iso alkani, ciklani, < 2% aromati; ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, Iso-alkani, ciklani

OPRAVI NAKUP:
https://www.shop.kupikolo.si/shop/maziva-in-cistila/olje-za-verigo-kolesa-easy-spray-300ml-2/

Ob kontaktu povejte, da ste oglas videli na www.KupiKolo.si.

Kontaktni podatki:

  • Digispot oglaševanje s.p.
  • Kidričeva cesta 1b
  • 1270 Litija
Kontaktna oseba:
g. Samir Handanagić
Telefon:
041 402 637
Elektronski naslov:
Spletna stran:
Lokacija prodajalca:
Objavljen dne 29.1.2023 - Ogledi: 285 - Številka oglasa: 5014